Czym jest NPR?

W odniesieniu do metod rozpoznawania płodności możesz spotkać się z dwoma popularnymi skrótami - NPR i FAM.

NPR oznacza Naturalne Planowanie Rodziny. Rozwinięcie skrótu jest proste, ale trudniej jest określić, co się pod nim kryje. Mogłaś się spotkać z co najmniej trzema definicjami:

  1. NPR jako metody planowania rodziny bez użycia środków antykoncepcyjnych, czyli metody rozpoznawania płodności (tzn. wykorzystujące obserwacje objawów płodności), metody kalendarzowe (tzw. "kalendarzyk małżeński") oraz stosunek przerywany lub inne pieszczoty.
  2. NPR jako metody planowania rodziny bez użycia środków i zachowań antykoncepcyjnych, czyli metody rozpoznawania płodności i metody kalendarzowe. Ta definicja wyklucza zachowania antykoncepcyjne, czyli stosunek przerywany i inne pieszczoty.
  3. NPR jako metody planowania rodziny bez użycia środków i zachowań antykoncepcyjnych oparte na rozpoznawaniu płodności. Oznacza to wyłącznie metody rozpoznawania płodności, bez metod kalendarzowych i stosunku przerywanego.

NPR najczęściej jednak jest rozumiane jako metoda planowania rodziny bez użycia środków i zachowań antykoncepcyjnych oparta na dowolnej metodzie rozpoznawania płodności (lub rzadziej metodzie kalendarzowej) i dodatkowo na katolickiej etyce seksualnej. Oznacza to przede wszystkim, że przy unikaniu ciąży wymaga pełnej wstrzemięźliwości seksualnej podczas dni płodnych, a także rozsądnego i moralnego powodu ograniczenia współżycia.

FAM pochodzi z języka angielskiego i oznacza Fertility Awareness Method, co po polsku tłumaczy się jako Metoda Rozpoznawania Płodności (MRP). Nie wyklucza stosowania środków barierowych w okresie potencjalnie płodnym. Często poprzez ten skrót rozumie się właśnie stosowanie dowolnej metody rozpoznawania płodności i prezerwatyw w okresie płodnym. Jednocześnie FAM to nazwa metody promowanej m. in. przez Toni Weschler w popularnej w USA książce Taking Charge Of Your Fertility.

Nie istnieje jedna metoda naturalnego planowania rodziny. Metody te dzielimy na:


Liczba metod może wydawać się przytłaczająca, ale większości z nich nie nauczysz się w Polsce.

Dowiedz się więcej: Jak zacząć?