Metoda Rytmu

Inne nazwy: metoda kalendarzowa, kalendarzyk małżeński, metoda Ogino-Knausa.

Aplikacja: aplikacja mobilna Safe Days na Android. [Kalendarz cyklu w aplikacji mobilnej Safe Days]