Metoda Dni Standardowych

Uwaga! W Polsce nie ma nauczycieli Metody Dni Standardowych ani podręcznika do samodzielnej nauki.

Organizacja: Georgetown University (USA).

Aplikacja:

Informacje: