Metoda FEMM

Uwaga! W Polsce nie ma nauczycieli metody FEMM ani podręcznika do samodzielnej nauki.

Organizacja: Fertility Education & Medical Management (FEMM, USA).

Karta obserwacji: karta FEMM (PDF, 185 KB, ang.). [Karta obserwacji cyklu wg metody FEMM]

Aplikacja: aplikacja mobilna FEMM na iOS. [Wykres cyklu w aplikacji mobilnej FEMM]

Informacje: