Zmodyfikowana metoda Kippleyów

Zmodyfikowana metoda Kippleyów to metoda objawowo-termiczna wywodząca się z metody Kippleyów. Uwzględnia pomiary temperatury, obserwacje śluzu, badanie szyjki macicy i reguły kalendarzowe. Oferuje też reguły oparte tylko na samej temperaturze lub śluzie. Polska Liga Małżeństwo Małżeństwu (LMM) zmodyfikowała oryginalne reguły objawowo-termiczne metody Kippleyów na wzór metody Rötzera. Obecnie naucza własnej metody. W Polsce nie ma już nauczycieli zmodyfikowanej metody Kippleyów.

Dowiedz się więcej: Czy metoda LMM to metoda Kippleyów?

Publikacje:

  • John i Sheila Kippley, Sztuka Naturalnego Planowania Rodziny (wyd. 3 z 2002 r.),
  • LMM, Domowy kurs naturalnego planowania rodziny (wyd. 3 po 2002 r.).

Karty obserwacji nie są już dostępne. [Karta obserwacji cyklu wg zmodyfikowanej metody Kippleyów]

Aplikacja:

  • program desktopowy lub online CTLife z aplikacją mobilną na Android (można wybrać odpowiednie reguły), [Wykres cyklu w programie CTLife]
  • program desktopowy VACALACa, [Wykres cyklu w programie desktopowym VACALACa]
  • program desktopowy wx-nfp, [Wykres cyklu w programie desktopowym wx-nfp]
  • program desktopowy Karta, [Wykres cyklu w programie desktopowym Karta]
  • program online KOCYK.