Metoda Sensiplan (niemiecka)

Metoda Sensiplan (niemiecka) to metoda objawowo-termiczna spokrewniona z metodą Rötzera i metodą angielską. Bierze pod uwagę pomiary temperatury, obserwacje śluzu, badanie szyjki macicy i reguły kalendarzowe. Nie uwzględnia stałej wydzieliny w żadnej postaci. Została opracowana przez grupę niemieckich badaczy (Elizabeth Raith, Petrę Frank, Guentera Freundla) i jest znana z najlepszej jakości badań nad metodą objawowo-termiczną. W Polsce nie ma nauczycieli metody Sensiplan. Inne nazwy: metoda z Kolonii, metoda podwójnej kontroli.

Organizacja: Arbeitsgruppe NFP (Niemcy).

Publikacje:

  • Arbeitsgruppe NFP, Natürlich & sicher. Das Praxibuch,
  • Arbeitsgruppe NFP, Natürlich & sicher. Das Arbeitsheft,
  • Naturalne planowanie rodziny — podręcznik Natürlich & sicher. Naturliche Familienplanung w tłumaczeniu Marii Kaczorowskiej,
  • Elizabeth Raith, Petra Frank, Guenter Freundl, Naturalne metody planowania rodziny. Poradnik medyczny.

Karta obserwacji:

Aplikacja:

Dowiedz się więcej