Model Creighton (CrMS)

CrMS to metoda śluzowa — oparta wyłącznie na obserwacji śluzu. Nie uwzględnia odczuć podczas chodzenia, mierzenia temperatury, badania szyjki macicy ani reguł kalendarzowych. Podręcznik i kartę obserwacji można kupić tylko podczas nauki z nauczycielem. Jedyne formy prowadzenia obserwacji uznawane przez twórców metody to oryginalna karta papierowa lub oficjalna aplikacja.

Oficjalna strona metody: creightonmodel.pl.

Organizacja:

Publikacje:

  • Thomas W. Hilgers, CREIGHTON MODEL FertilityCare™ System. Podręcznik wprowadzający nowego użytkownika,
  • Thomas W. Hilgers i in., The Picture Dictionary of the CREIGHTON MODEL FertilityCare™ System,
  • Thomas W. Hilgers, The NaProTECHNOLOGY Revolution: Unleashing the Power in a Woman's Cycle.

Aplikacja:

Dla własnego użytku przygotowałam też arkusze kalkulacyjne (Excel, Goggle Sheets, LibreOffice). Jeżeli jesteś nimi zainteresowana, możesz się ze mną skontaktować. Zastrzeżenie: nie jestem nauczycielką ani użytkowniczką CrMS, nie jestem również związana z jego twórcami i promotorami.

[Karta obserwacji cyklu wg Modelu Creighton]

Dowiedz się więcej