Taking Charge Of Your Fertility (TCOYF)

Taking Charge Of Your Fertility (TCOYF) to metoda objawowo-termiczna spokrewniona z metodą izraelską i rozpoznawaniem płodności wg szkoły The Well. Uwzględnia pomiary temperatury, obserwacje śluzu i badanie szyjki macicy, ale nie korzysta z reguł kalendarzowych. Za metodą nie stoi żadna organizacja szkoląca nauczycieli. Reguły metody zostały opisane w wielokrotnie wznawianej książce Taking Charge Of Your Fertility autorstwa Toni Weschler — na tyle popularnej w USA, że warto wyróżnić ją jako odrębną metodę. Książka ta pisana jest z perspektywy feministycznej i pro-choice. Nie została przetłumaczona na język polski. Inne nazwy metody: Fertility Awareness Method (FAM).

Oficjalna strona metody: tcoyf.com (ang.).

Publikacje:

  • Toni Weschler, Taking Charge Of Your Fertility: The Definitive Guide to Natural Birth Control, Pregnancy Achievement and Reproductive Health,
  • Katie Singer, The Garden of Fertility,
  • Katie Singer, Honoring our Cycles: A Natural Family Planning Workbook.

Karta obserwacji:

Aplikacja: