Fertility Awareness Method (FAM)

Inne nazwy: Taking Charge Of Your Fertility (TCOYF).

Uwaga! W Polsce nie ma nauczycieli metody FAM ani podręcznika do samodzielnej nauki. Metoda nie jest jednolita pod względem organizacji, szkolenia, a nawet reguł. Szczegóły interpretacji mogą różnić się w zależności od nauczyciela. Specjalnym przypadkiem jest Toni Weschler, której książka Taking Charge Of Your Fertility jest na tyle popularna, że wiele kobiet stosuje się tylko do reguł w niej zawartych. Dlatego TCOYF czasem wyróżnia się jako odrębną metodę.

Organizacja:

Publikacje:

Karta obserwacji:

Aplikacja:

Informacje: