Którą aplikację wybrać?

Obecnie wiele kobiet niechętnie prowadzi papierową kartę obserwacji cyklu i woli korzystać z wersji elektronicznej. Wybór odpowiedniej aplikacji może jednak nastręczać nie lada trudności. Wyniki wyszukiwania w sklepie pokazują długą listę programów. Sprawdzenie ich wszystkich samodzielnie - pod kątem funkcjonalności i rzetelności - wydaje się niemożliwe. Poniżej przedstawiam listę polecanych aplikacji do obserwacji cyklu zgodnie z wybraną metodą objawowo-termiczną. Programy do obserwacji cyklu wg metod śluzowych znajdziesz na podstronach poświęconych Metodzie Owulacji Billingsa (MOB) i Modelowi Creighton (CrMS). Stosując CrMS, możesz ewentualnie skorzystać z aplikacji dla MOB, ale prawdopodobnie Twój nauczyciel i tak będzie oczekiwał przedstawienia mu karty papierowej.

Tworząc poniższą listę, kierowałam się przede wszystkim:

Oficjalne aplikacje

 • Jeśli stosujesz metodę Rötzera, najlepszym wyborem będzie program online INER Cycle z aplikacją mobilną na Android, iOS i Windows Phone/10. Jest to oficjalna aplikacja INER. Wygląd wykresu odzwierciedla oryginalną kartę obserwacji. Program nie ma wbudowanej automatycznej interpretacji cyklu. Użytkowniczka interpretuje objawy samodzielnie lub może udostępnić kartę nauczycielowi. [Wykres cyklu w programie online INER Cycle]
 • Jeśli stosujesz metodę Ligi Małżeństwo Małżeństwu (LMM), najlepszym wyborem będzie program online Moje Cykle. Jest to oficjalna aplikacja LMM. Wygląd wykresu przypomina oryginalną kartę obserwacji. Program nie ma wbudowanej automatycznej interpretacji cyklu. Użytkowniczka interpretuje objawy samodzielnie lub może udostępnić kartę nauczycielowi. [Wykres cyklu w programie online Moje Cykle]
 • Macierzysta organizacja LMM - Couple to Couple League z USA - również posiada oficjalny program online CycleProGo (ang.) z aplikacją mobilną na Android i iOS. Wygląd wykresu przypomina oryginalną kartę obserwacji. W przeciwieństwie do polskiego programu CycleProGo ma wbudowaną automatyczną interpretację cyklu (w tym, co rzadko się zdarza, ma zaimplementowane reguły poporodowe). Jest ona dość rzetelna, ale w nietypowych sytuacjach (np. w przypadku krótkiej fazy śluzu) może nie wyznaczyć końca płodności. Użytkowniczka może przeprowadzić samodzielną interpretację w bardzo ograniczonym zakresie, zaznaczając tylko początek i koniec płodności. Może udostępnić kartę nauczycielowi. [Wykres cyklu w programie online CycleProGo]

Aplikacje z samodzielną interpretacją

 • Program desktopowy BioMarker został stworzony dla użytkowników metody angielskiej. Wygląd wykresu odzwierciedla oryginalną kartę obserwacji. Program nie ma wbudowanej automatycznej interpretacji. [Wykres cyklu w programie BioMarker]
 • Aplikacja mobilna myNFP (po niemiecku) na Android i iOS opiera się na metodzie Sensiplan (niemieckiej). Ma wbudowaną doskonałą automatyczną interpretację cyklu, ale umożliwia też przeprowadzenie samodzielnej interpretacji. [Wykres cyklu w programie online myNFP]
 • Program online 28dni z wersją po angielsku lub hiszpańsku umożliwia samodzielną interpretację cyklu z wykorzystaniem podstawowych narzędzi stosowanych w różnych metodach. Nie ma wbudowanej automatycznej interpretacji. Posiada forum, na którym możesz zapoznać się z opinią użytkowniczek. [Wykres cyklu w programie online 28dni]
 • Program online eNPR nie opiera się na konkretnej metodzie rozpoznawania płodności, ale umożliwia samodzielną interpretację i ma duże możliwości personalizacji. Nie ma wbudowanej automatycznej interpretacji. Ze względu na to, że użytkowniczka decyduje z góry w ustawieniach, czy odlicza zawsze 6 dni przed wzrostem temperatury (włączając braki i zaburzenia) albo 6 temperatur przed wzrostem (pomijając braki i zaburzenia), w niektórych przypadkach może być trudno zachować właściwą interpretację wg metody Rötzera. Program nie ma wbudowanej automatycznej interpretacji. Na forum naturalnemetody.fora.pl znajduje się wątek enpr - serwis wykresowy, w którym możesz zapoznać się z opinią użytkowniczek. eNPR wyróżnia się wśród innych programów możliwością ustawienia własnych kolorów i określeń śluzu. [Wykres cyklu w programie online eNPR]
 • Aplikacja mobilna Read Your Body (ang.) na Android i iOS nie opiera się na konkretnej metodzie rozpoznawania płodności. Podpowiedzi bazują na metodzie Sensiplan. Aplikacja oferuje wyłącznie samodzielną interpretację i ma duże możliwości personalizacji. Na uwagę zasługuje fakt, że jest tworzona przez organizację non-profit założoną przez użytkowniczki metod rozpoznawania płodności i nie sprzedaje żadnych danych.

  Dowiedz się więcej: Jak dostosować aplikację Read Your Body do swojej metody?

  [Wykres cyklu w aplikacji Read Your Body]
 • Aplikacja mobilna Kindara (ang.) na Android i iOS z wersją online (bez możliwości edycji, ang.) bazuje na Fertility Awareness Method (FAM). Ma wbudowaną uproszczoną automatyczną interpretację cyklu, którą można wyłączyć i umożliwia samodzielną interpretację w postaci wyznaczania dnia szczytu, wzrostu temperatury i poziomu linii pokrywającej (podstawowej). Możliwość zapisu odczuć jest dostępna tylko w wersji płatnej. W darmowej wersji możesz śledzić je za pomocą własnych pól lub potraktować dostępne rodzaje śluzu jako ogólne skróty obserwacji (gorszej jakości, lepszej jakości), szczegóły zapisując w notatkach.

  Dowiedz się więcej: Jak dostosować aplikację Kindara do swojej metody?

  [Wykres cyklu w aplikacji Kindara]
 • Aplikacja mobilna Groove (ang.) na iOS opiera się na metodzie FAM. Ma wbudowaną uproszczoną automatyczną interpretację cyklu i umożliwia samodzielną interpretację w postaci wyznaczania dnia szczytu, wzrostu temperatury i poziomu linii pokrywającej (podstawowej). Nie umożliwia zapisu odczuć. Możesz potraktować dostępne rodzaje śluzu jako ogólne skróty obserwacji (gorszej jakości, lepszej jakości).
 • Program online Fertility Friend (ang.) z aplikacją mobilną na Android i iOS nie bazuje na żadnej konkretnej metodzie rozpoznawania płodności. Ma wbudowaną niezbyt wiarygodną automatyczną interpretację cyklu. Umożliwia też samodzielną interpretację w postaci wyznaczenia linii pionowej (zwanej owulacją) i poziomu linii pokrywającej (podstawowej). Nie umożliwia zapisu odczuć. W płatnej wersji możesz śledzić je za pomocą własnych pól lub w wersji darmowej potraktować dostępne rodzaje śluzu jako ogólne skróty obserwacji (gorszej jakości, lepszej jakości), szczegóły zapisując w notatkach. [Wykres cyklu w programie Fertility Friend]

Aplikacje z doskonałą automatyczną interpretacją

Do tego typu aplikacji zalicza się też wymienione wyżej myNFP. Poniższe aplikacje mają wbudowaną wiarygodną automatyczną interpretację cyklu, ale jej szczegóły mogą się różnić od reguł metody, którą stosujesz. Nie umożliwiają samodzielnej interpretacji. W celu przeprowadzenia samodzielnej interpretacji możesz przepisać obserwacje na papierową kartę lub edytować zdjęcie wykresu w wybranym programie graficznym (typu Paint).

 • Aplikacja mobilna Sympto na Android, iOS i Windows Phone opiera się na Symptotermii - metodzie opracowanej przez twórców programu. Ma zaimplementowane reguły poporodowe, co rzadko się zdarza w tego typu aplikacjach. [Wykres cyklu w aplikacji mobilnej Sympto]
 • Aplikacja mobilna Lily (ang.) na iOS bazuje na metodzie Sensiplan oraz metodzie FAM.
 • Aplikacja mobilna Lady Cycle na Android opiera się na metodzie Sensiplan. [Wykres cyklu w aplikacji mobilnej Lady Cycle]

Aplikacje z mniej wiarygodną automatyczną interpretacją

Poniższe aplikacje mają wbudowaną - nie zawsze wiarygodną - automatyczną interpretację cyklu, ale jej szczegóły mogą się różnić od reguł metody, którą stosujesz. Nie umożliwiają samodzielnej interpretacji. Jeśli zdecydujesz się na jeden z poniższych programów, najlepiej prowadź też równolegle papierową kartę obserwacji. Zapisując codziennie objawy w aplikacji, możesz przepisywać je na tradycyjną kartę raz na kilka dni lub dopiero gdy pojawi się konieczność dokładnej interpretacji. Możesz też ewentualnie edytować zdjęcie wykresu w wybranym programie graficznym (typu Paint).

 • Aplikacja mobilna myWonder (ang.) na Android i iOS bazuje wiernie na metodzie Sensiplan, ale jej rzetelność nie jest potwierdzona zewnętrznymi testami. Kartę cyklu można zapisać w formacie PDF. [Karta cyklu w aplikacji mobilnej myWonder]
 • Aplikacja mobilna Ovy (po niemiecku) na Android i iOS opiera się wiernie na metodzie Sensiplan, ale jej rzetelność nie jest potwierdzona zewnętrznymi testami. [Wykres cyklu w aplikacji mobilnej Ovy]
 • Aplikacja mobilna Chart Neo (ang.) na Android i iOS bazuje na metodzie Neo Fertility. Ma wbudowaną automatyczną interpretację cyklu, ale można samodzielnie wyznaczyć dzień szczytu i podstawowy model niepłodności (PMN). Wersja online nie umożliwia edycji cyklu, ale możesz w niej obejrzeć wykres i pobrać wypełnioną kartę obserwacji w formacie PDF. [Karta cyklu w aplikacji Chart Neo]
 • Program desktopowy Hormonal Forecaster (ang.) lub online My Fertility Charts (ang.) z aplikacją mobilną na Android i iOS nie opiera się na konkretnej metodzie rozpoznawania płodności, choć czerpie głównie z metody FAM. Ma wbudowaną automatyczną interpretację cyklu. [Wykres cyklu w programie online My Fertility Charts]
 • Program desktopowy lub online CTLife z aplikacją mobilną na Android bazuje na zmodyfikowanej metodzie Kippleyów. Ma też wbudowaną automatyczną interpretację wg metody angielskiej i MOB, która może wprowadzać w błąd:

  • w przypadku wcześniejszego skoku temperatury niezwiązanego z jajeczkowaniem ustala jej wzrost wg metody angielskiej (nie szuka go w okolicach dnia szczytu, więc może zbyt szybko ustalić niepłodność poowulacyjną),
  • w interpretacji wg MOB ignoruje obecność śluzu podczas krwawienia,
  • ustala dzień szczytu w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek śluzu lepszej jakości - co jest niezgodne z MOB - i ignoruje dalsze obserwacje śluzu gorszej jakości mimo braku wzrostu temperatury,
  • nie stosuje reguły temperaturowej w przypadku braku obserwacji śluzu.

  Błędy te można zauważyć na poniższym wykresie. Skuteczność programu nie została potwierdzona zewnętrznymi testami.

  [Wykres cyklu w programie CTLife]
 • Aplikacja mobilna OvuView na Android opiera się na metodzie Kippleyów, ale wykorzystuje też reguły metod termicznych i kalendarzowych. Użytkowniczka może zdecydować, z których reguł aplikacja ma korzystać lub wyłączyć automatyczną interpretację. Może też samodzielnie wskazać dzień owulacji. Metody rozpoznawania płodności nie umożliwiają wyznaczenia dokładnego dnia jajeczkowania, ale możesz wykorzystać tę opcję jako np. dzień szczytu.

  Dowiedz się więcej: Jak przeprowadzić własną interpretację w OvuView?

  [Wykres cyklu w aplikacji mobilnej OvuView]
 • Aplikacja mobilna Fertility Diary na Windows Phone i Windows 8/10 nie bazuje na żadnej konkretnej metodzie rozpoznawania płodności, ale ma dość surowy algorytm interpretacji temperatury. W porównaniu do innych aplikacji stosuje obliczenia kalendarzowe tylko w minimalnym stopniu. Umożliwia nadpisanie daty owulacji. [Wykres cyklu w aplikacji Fertility Diary]

Inne aplikacje

Poniższe aplikacje nie są powiązane z żadną konkretną metodą rozpoznawania płodności, mają wbudowaną niewiarygodną automatyczną interpretację cyklu i nie umożliwiają samodzielnej interpretacji. Jeśli zdecydujesz się na jeden z poniższych programów, powinnaś prowadzić równolegle papierową kartę obserwacji. Zapisując codziennie objawy w aplikacji, możesz przepisywać je na tradycyjną kartę raz na kilka dni lub dopiero gdy pojawi się konieczność dokładnej interpretacji. Ignoruj wskazania tych programów, bo w większości przypadków bazują na niesprawdzonych regułach i uproszczonych obliczeniach kalendarzowych.

Uwaga! Programy bazujące na poszczególnych metodach - w tym inne niż wspomniane powyżej - są wymienione wśród linków dotyczących danych metod.

Uwzględniłam tylko aplikacje pokazujące wykres temperatury wraz ze śluzem.

Źródła

 1. Marguerite Duane i in., The Performance of Fertility Awareness-based Method Apps Marketed to Avoid Pregnancy, "The Journal of the American Board of Family Medicine", 29, 2016, 4, s. 508-511.