Jak dostosować aplikację Read Your Body do swojej metody?

Wiele kobiet marzyło o aplikacji, która umożliwiłaby im prowadzenie dokładnych obserwacji cyklu w telefonie. To pragnienie doprowadziło do założenia w Wielkiej Brytanii organizacji non-profit The Body Literacy Collective (ang.). Zaczęła ona opracowywać aplikację, która umożliwiałaby w pełni samodzielną interpretację cyklu i którą można by swobodnie dostosować do wybranej metody rozpoznawania płodności. W ten sposób powstała aplikacja Read Your Body (ang.) na Android i iOS. Oprócz samodzielnej interpretacji i dużych możliwości personalizacji wyróżnia się prywatnością danych. Twórcy nie mają do nich dostępu i nie sprzedają ich, co ma miejsce w przypadku innych komercyjnych programów. Z tego względu aplikacja jest płatna.

Dla części użytkowniczek istotna jest też integracja z termometrem Tempdrop. Na uwagę zasługuje możliwość zapisywania dwóch wykresów temperatury, które użytkowniczki chętnie wykorzystują podczas pierwszych dwóch miesięcy korzystania z Tempdropa. Mogą wtedy zapisywać w jednej aplikacji zarówno wskazania Tempdropa (zanim algorytm zacznie być względnie wiarygodny), jak i standardowe pomiary zwykłym termometrem. Jeśli korzystasz z Tempdropa, aplikacja Read Your Body stanowi lepszy wybór niż popularne OvuView ze względu na samodzielną interpretację.

Dowiedz się więcej: Jak przeprowadzić własną interpretację w OvuView?

Najlepszym wyborem nadal pozostają oficjalne aplikacje, ale (w kontekście popularnych w Polsce metod objawowo-termicznych):

 • nie ma takiej aplikacji do metody angielskiej,
 • program Moje Cykle do metody Ligi Małżeństwo Małżeństwu (LMM) nie jest przeznaczony do stosowania na urządzeniach mobilnych, natomiast amerykańska aplikacja CycleProGo (ang.) jest dość droga i umożliwia samodzielną interpretację jedynie w wąskim zakresie,
 • jeśli stosujesz metodę Rötzera, masz do dyspozycji aplikację INER Cycle. Jeśli Twoje zastrzeżenia dotyczą jedynie okazjonalnych błędów w działaniu, miej na uwadze, że aplikacja Read Your Body jest dość świeża i tworzona przez organizację non-profit, w związku z czym również możesz napotkać problemy techniczne.

Dowiedz się więcej: Którą aplikację wybrać?

Aplikacja tuż po premierze - gdy można się spodziewać największych problemów - zrobiła na mnie pozytywne wrażenie. Ma wiele opcji personalizacji, a jednocześnie pozostaje dość intuicyjna. Z tego względu nie będę omawiać dokładnie wszystkich funkcji. Dodatkowo aplikacja może się jeszcze trochę zmienić, bo twórcy wciąż ją udoskonalają, uwzględniając prośby użytkowniczek.

Jak przeprowadzić samodzielną interpretację?

Aplikacja Read Your Body nie ma wbudowanej automatycznej interpretacji cyklu. Dysponuje różnymi parametrami, które można wykorzystać przy samodzielnej interpretacji:

 • początek płodności wg obliczeń, np. reguły Döringa,
 • początek płodności wg śluzu,
 • dzień szczytu (który można wyznaczać wielokrotnie, co przydaje się m.in. po porodzie),
 • koniec płodności wg śluzu,
 • dzień wzrostu temperatury,
 • poziom linii podstawowej (pokrywającej),
 • opcjonalna linia poziomu wyższego,
 • opcjonalne zakreślenie temperatur wzrostowych,
 • koniec płodności wg temperatury.

Aby wskazać poziom podstawowy, należy kliknąć na ikonę wykresu w lewym górnym rogu w podglądzie karty.

Na podstawie wskazanych dni początku i końca płodności aplikacja koloruje fazę płodną. Można tę opcję wyłączyć lub codziennie wskazywać status płodności.

[Zdjęcie aplikacji Read Your Body - kolorowanie fazy płodnej]

Aplikacja nie umożliwia jednak odliczania sześciu niższych temperatur. Można w tym celu stworzyć własne pole.

Tworząc własne pola, można wybrać różne opcje:

 • "Emoji" - ikony (każdego dnia można wybrać inną),
 • "Levels" - poziom (mało, średnio, dużo),
 • "Test result" - wynik testu (negatywny, pozytywny),
 • "Text/numbers" - tekst (trzy litery lub cyfry),
 • "Toggle" - tak/nie (w tym dniu program zaznacza wskazaną z góry ikonę).
[Zdjęcie aplikacji Read Your Body - tworzenie nowego własnego pola]

Na uwagę zasługuje też wbudowane pole "Note" (krótka notatka w przeciwieństwie do długiej notatki w polu "Journal"). Wyświetla na wykresie krótki tekst, który użytkowniczki chętnie wykorzystują do słownego opisu śluzu. Może być użyteczne zwłaszcza w przypadku pokazywania wykresu nauczycielowi.

Jak dostosować aplikację do wybranej metody?

Obserwacje śluzu ("Fluid") przedstawiane są w formie słupków. Domyślnie wbudowane opcje to:

 • brak śluzu ("dry"),
 • śluz gorszej jakości ("non-peak"),
 • śluz lepszej jakości ("peak").

Można je jednak zmienić, wskazując do sześciu własnych opcji. Można też wykorzystać własne pola. Osobno są dostępne obserwacje odczuć ("Sensation", do wyboru trzy poziomy natężenia).

Poniżej przedstawiam propozycje, jak dostosować aplikację do popularnych metod rozpoznawania płodnoścci.

Metoda LMM

Możesz zmienić nazwy dostępnych kategorii śluzu na cechy stosowane w metodzie LMM:

 • "dry" na "brak śluzu (N)",
 • "non-peak" na "lepki (L)",
 • "peak" na "rozciągliwy (R)".
[Zdjęcie aplikacji Read Your Body - personalizacja kategorii śluzu wg metody LMM]

Odczucia możesz śledzić we wbudowanym polu:

 • jedna kreska jako sucho (s),
 • dwie kreski jako wilgotno (w),
 • trzy kreski jako mokro (m) lub ślisko (śl).

Możesz też zamiast tego stworzyć własne pola: "Symbol", "Odczucia" i "Cechy", jako typ wartości wybierając tekst. Każdego dnia możesz wpisać odpowiedni skrót, korzystając z klawiatury.

[Wykres cyklu w aplikacji Read Your Body - wg metody LMM]

Aby wyświetlić linię poziomu wyższego i zakreślić temperatury wzrostowe, trzeba włączyć te opcje w ustawieniach temperatury, wybierając menu "Customize Data" i następnie "Temp".

[Zdjęcie aplikacji Read Your Body - ustawienia temperatury]

Metoda angielska

Możesz usunąć domyślne kategorie śluzu i dodać własne - stosowane w metodzie angielskiej:

 • mętny,
 • lepki,
 • przejrzysty,
 • rozciągliwy.
[Zdjęcie aplikacji Read Your Body - personalizacja kategorii śluzu wg metody angielskiej]

Odczucia możesz śledzić we wbudowanym polu:

 • jedna kreska jako "sucho",
 • dwie kreski jako "wilgotno",
 • trzy kreski jako "mokro/ślisko/naoliwienie".

W celu zapisu odczuć i wyglądu śluzu możesz też utworzyć osiem własnych pól, jako typ wartości wybierając "Toggle" (tak/nie):

 • mokro/ślisko,
 • rozciągliwy,
 • przejrzysty,
 • wilgotno,
 • lepki, gęsty,
 • mętny,
 • sucho.

Dla łatwego odróżnienia możesz wybrać inne ikony dla oznaczenia braku śluzu oraz objawów lepszej i gorszej jakości.

[Wykres cyklu w aplikacji Read Your Body - wg metody angielskiej]

Metoda Rötzera

Możesz usunąć domyślne kategorie śluzu i dodać własne - stosowane w metodzie Rötzera. Można dodać tylko sześć opcji, więc wybierz najczęściej używane przez Ciebie skróty lub stwórz zbiorcze kategorie.

[Zdjęcie aplikacji Read Your Body - personalizacja kategorii śluzu wg metody Rötzera]

Odczucia możesz śledzić we wbudowanym polu:

 • jedna kreska jako suchość lub "nic nie czuję",
 • dwie kreski jako wnikliwa obserwacja lub wilgotność,
 • trzy kreski jako "mokro-ślisko".

Kolejna opcja to stworzenie własnych pól tekstowych: "Szczyt", "Cechy" i "S". Dzięki temu każdego dnia możesz wpisać odpowiedni skrót, korzystając z klawiatury.

[Wykres cyklu w aplikacji Read Your Body - wg metody Rötzera]

Aby zakreślić temperatury wzrostowe, trzeba włączyć tę opcję w ustawieniach temperatury, wybierając menu "Customize Data" i następnie "Temp".

Metody śluzowe

Aplikację można też dostosować do metod śluzowych - Metody Owulacji Billingsa (MOB) i Modelu Creighton (CrMS). W tym celu należy włączyć w ustawieniach "Customize Data" opcję "Stamps", dzięki której zamiast słupków śluzu wyświetlają się kolorowe znaczki z symbolem dziecka. Do opisu śluzu w MOB najlepiej używać funkcji "Note", natomiast w CrMS można wykorzystać własne pola.

[Wykres cyklu w aplikacji Read Your Body - wg MOB] [Wykres cyklu w aplikacji Read Your Body - wg CrMS]