Jak dostosować aplikację Read Your Body do swojej metody?

Nie pamiętasz, o co chodzi w cyklu miesiączkowym i metodach rozpoznawania płodności? Zajrzyj najpierw do tych artykułów:

Uwaga! Aplikacja została niedawno zaktualizowana i choć funkcjonalność jest względnie podobna, zdjęcia w tym wpisie nie oddają w 100% jej aktualnego wyglądu i tłumaczenia. Zamierzam zaktualizować ten wpis, gdy znajdę czas. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zachęcam do kontaktu! Jestem jedną z beta-testerek i tłumaczek aplikacji.

Wiele kobiet marzyło o aplikacji, która umożliwiłaby im prowadzenie dokładnych obserwacji cyklu w telefonie. To pragnienie doprowadziło do założenia w Wielkiej Brytanii organizacji non-profit The Body Literacy Collective (ang.). Zaczęła ona opracowywać aplikację, która umożliwiałaby w pełni samodzielną interpretację cyklu i którą można by swobodnie dostosować do wybranej metody rozpoznawania płodności. W ten sposób powstała aplikacja Read Your Body (RYB, ang.) na Android i iOS. Oprócz samodzielnej interpretacji i dużych możliwości personalizacji wyróżnia się prywatnością danych. Twórcy nie mają do nich dostępu i nie sprzedają ich, co ma miejsce w przypadku innych komercyjnych programów. Z tego względu aplikacja jest płatna. Jednocześnie cena jest relatywnie niewielka — około dwa razy mniejsza niż większości zagranicznych programów. Aplikacja jest dostępna w języku polskim.

Dla części użytkowniczek istotna jest też integracja z termometrem Tempdrop. Na uwagę zasługuje możliwość zapisywania dwóch wykresów temperatury, które użytkowniczki chętnie wykorzystują podczas pierwszych dwóch miesięcy korzystania z Tempdropa. Mogą wtedy zapisywać w jednej aplikacji zarówno wskazania Tempdropa (zanim algorytm zacznie być względnie wiarygodny), jak i standardowe pomiary zwykłym termometrem. Jeśli korzystasz z Tempdropa, RYB stanowi lepszy wybór niż popularne OvuView ze względu na samodzielną interpretację. RYB umożliwia import danych z OvuView.

Najlepszym wyborem nadal pozostają oficjalne aplikacje, ale (w kontekście popularnych w Polsce metod objawowo-termicznych):

 • nie ma takiej aplikacji do metody angielskiej,
 • program Moje Cykle do metody LMM nie jest przeznaczony do stosowania na urządzeniach mobilnych, natomiast amerykańska aplikacja CycleProGo (ang.) jest dość droga i umożliwia samodzielną interpretację jedynie w wąskim zakresie,
 • jeśli stosujesz metodę Rötzera, masz do dyspozycji aplikację INER Cycle, ale część użytkowników ma względem niej zastrzeżenia z uwagi na problemy techniczne.

Aplikacja sprawdzi się świetnie u kobiet, które:

 • pragną interpretować swoje cykle samodzielnie na smartfonie,
 • dbają o bezpieczeństwo i prywatność swoich danych,
 • marzą o jak największych możliwościach personalizacji wykresu,
 • chcą śledzić swoje objawy i nawyki w rozbudowanym programie typu „habit tracker”,
 • korzystają z termometru Tempdrop,
 • prowadzą równolegle karty wg jednej z metod objawowo-termicznych oraz metody Billingsa lub Modelu Creighton (CrMS) i chciałyby widzieć wszystkie obserwacje na jednym wykresie.

Na uwagę zasługuje też rozbudowana tabela ze statystykami cykli.

Przez wiele lat żaden program mnie nie przekonywał i długo prowadziłam obserwacje w mobilnym Excelu, który mogłam dostosować do swoich potrzeb. RYB mnie zachwyciła i obecnie stosuję ją do zapisu i interpretacji moich cykli. Zdecydowanie polecam!

Import danych

Aplikacja umożliwia import danych z kilku popularnych programów — OvuView, Kindary, Fertility Friend, Clue, Natural Cycles i aplikacji Tempdrop. Można też eksportować i importować dane w postaci pliku CSV w ramach RYB. Taki plik możesz też przygotować sama, jeśli umiesz dobrze obsługiwać arkusz kalkulacyjny. Aby załadować dane, należy najpierw wyeksportować je z wybranej aplikacji i zapisać na dysku, a następnie otworzyć ustawienia RYB i wybrać opcję „Import”.

[Zdjęcie RYB — import danych]

Ustawienia obserwacji (przede wszystkim śluzu) powinny być dostosowane do aplikacji, z której eksportujesz dane. Więcej informacji możesz znaleźć na stronie wsparcia readyourbody.zendesk.com (ang.).

Jak przeprowadzić samodzielną interpretację?

RYB nie ma wbudowanej automatycznej interpretacji cyklu. Dysponuje różnymi parametrami, które można wykorzystać przy samodzielnej interpretacji:

 • początek płodności wg obliczeń, np. reguły Döringa,
 • początek płodności wg śluzu,
 • dzień szczytu (który można wyznaczać wielokrotnie, co przydaje się m.in. po porodzie),
 • koniec płodności wg śluzu,
 • dzień wzrostu temperatury,
 • poziom linii niższych temperatur,
 • opcjonalna linia poziomu wyższego,
 • opcjonalne zakreślenie temperatur wzrostowych,
 • koniec płodności wg temperatury.
[Zdjęcie RYB — interpretacja śluzu]

Aby wskazać poziom niższych temperatur, należy kliknąć na ikonę wykresu w lewym górnym rogu w podglądzie karty.

Na podstawie wskazanych dni początku i końca płodności wg obliczeń, śluzu i temperatury aplikacja cieniuje dni płodne (tzn. koloruje na jasnożółto dni płodne w rubryce współżycia). Można tę opcję wyłączyć i zamiast tego samodzielnie wskazywać początek i koniec płodności lub codziennie wybierać status płodności, lub zupełnie zrezygnować z tej funkcji.

[Zdjęcie RYB — cieniowanie dni płodnych]

Aplikacja nie umożliwia jednak odliczania sześciu niższych temperatur. Można w tym celu stworzyć własne pole tekstowe.

Tworząc własne rubryki, można wybrać różne opcje:

 • Emoji — ikony (każdego dnia można wybrać inną),
 • Poziomy — mało, średnio, dużo,
 • Wynik testu — negatywny, pozytywny lub wątpliwy,
 • Tekst/liczby — trzy litery lub cyfry,
 • Przełącznik — tak/nie (w tym dniu program zaznacza wskazaną z góry ikonę).
[Zdjęcie RYB — tworzenie nowego własnej rubryki]

Na uwagę zasługuje też wbudowane pole „Adnotacja” (krótka notatka w przeciwieństwie do długiej notatki w rubryce „Notatki”). Wyświetla na wykresie krótki tekst, który użytkowniczki chętnie wykorzystują do słownego opisu śluzu. Może być użyteczne zwłaszcza w przypadku pokazywania wykresu nauczycielowi.

Jak dostosować aplikację do wybranej metody?

W dziale „Ustawienia” (dostępnym po kliknięciu ikony w lewym dolnym rogu) znajdziesz różne opcje.

[Zdjęcie RYB — ustawienia]

Opcja „Spersonalizuj wykres” umożliwia dostosowanie objawów, które chcesz obserwować i stworzyć własne rubryki.

[Zdjęcie RYB — menu Spersonalizuj wykres]

Opcja „Dostosuj wykres” umożliwia ustalenie kolejności objawów wyświetlanych na karcie.

[Zdjęcie RYB — menu Dostosuj wykres]

Obserwacje śluzu przedstawiane są w formie słupków. Domyślnie wbudowane opcje to brak śluzu, śluz gorszej jakości („nieszczytowy”) i śluz lepszej jakości („szczytowy”). Można je jednak zmienić, wskazując do sześciu własnych opcji i wybierając różne kolory i wysokości słupków. Można też wykorzystać własne rubryki. Osobno są dostępne obserwacje odczuć (do wyboru trzy poziomy natężenia).

Poniżej przedstawiam propozycje, jak dostosować aplikację do popularnych metod rozpoznawania płodnoścci. Starałam się wykorzystać funkcje aplikacji, aby wpisywanie danych było wygodne i intuicyjne, a statystyki były prawidłowo obliczane. Jeśli masz ochotę, możesz stworzyć więcej własnych pól i znacznie dokładniej upodobnić wykres do oryginalnej karty.

Metoda LMM

Niestety aplikacja nie umożliwia wskazania symboli stosowanych w metodzie LMM. Możesz zamiast nich wybrać inne ikony dostępne we własnej rubryce typu „Emoji”. Dodatkowo możesz stworzyć własne rubryki „Odczucia” i „Cechy”, jako typ wartości wybierając tekst. Każdego dnia możesz wpisać odpowiedni skrót, korzystając z klawiatury. Najłatwiej jednak wykorzystać wbudowane pola śluzu (znajdziesz je w menu „Spersonalizuj wykres”). W tym celu najpierw zmień nazwy dostępnych kategorii śluzu na cechy stosowane w metodzie LMM: N (brak śluzu), L (lepki) i R (rozciągliwy).

[Zdjęcie RYB — śluz wg metody LMM]

Następnie zmień nazwy odczuć na s (sucho), w (wilgotno) i m/śl (mokro lub ślisko).

[Zdjęcie RYB — odczucia wg metody LMM]

W ten sposob będziesz mogła zaznaczyć odpowiednią kategorię jednym kliknięciem.

[Zdjęcie RYB — wpisywanie danych wg metody LMM]

Jeśli obserwujesz szyjkę, możesz ukryć opcję wysokości.

[Zdjęcie RYB — personalizacja szyjki]

Aby wyświetlić linię poziomu wyższego i zakreślić temperatury wzrostowe, trzeba włączyć te opcje w ustawieniach temperatury, wybierając w ustawieniach „Spersonalizuj wykres” i następnie „Temp”.

[Zdjęcie RYB — ustawienia temperatury]

Poniższa grafika przedstawia przykładowy wykres zapisany zgodnie z powyższymi ustawieniami.

[Wykres cyklu w RYB — wg metody LMM]

Metoda angielska

W celu zapisu odczuć i wyglądu śluzu możesz też utworzyć własną rubrykę typu „Przełącznik” (tak/nie) oznaczające kolejne cechy śluzu i odczuć. Dla łatwego odróżnienia możesz wybrać inne ikony dla oznaczenia braku śluzu oraz objawów lepszej i gorszej jakości, podobnie jak na karcie papierowej objawy lepszej jakości są zaznaczone ciemniejszym kolorem. Najłatwiej jednak wykorzystać wbudowane pola śluzu (znajdziesz je w menu „Spersonalizuj wykres”). W tym celu najpierw usuń domyślne kategorie śluzu i dodaj własne: „mętny” i „lepki, gęsty” na drugim poziomie oraz „przejrzysty” i „rozciągliwy” na trzecim poziomie. Dodaj też określenie „Brak śluzu” na pierwszym poziomie, bo — chociaż oryginalna karta go nie zawiera — w przeciwnym wypadku interpretacja śluzu będzie niedostępna.

[Zdjęcie RYB — śluz wg metody angielskiej]

Wykorzystaj też wbudowane pole odczuć.

[Zdjęcie RYB — odczucia wg metody angielskiej]

W ten sposob będziesz mogła zaznaczyć odpowiednią kategorię jednym kliknięciem.

[Zdjęcie RYB — wpisywanie danych wg metody angielskiej]

Jeśli zachowasz włączoną opcję cieniowania dni płodnych typu „Standard” i będziesz zaznaczała początek płodości wg obliczeń, dzień wystąpienia pierwszego śluzu oraz koniec płodności wg śluzu i temperatury, program wizualnie wskaże na wykresie te dni — podobnie jak na oryginalnej karcie wpisuje się odpowiednie dni z boku karty. Na przykładowym wykresie na dole w rubryce współżycia dni płodne są zaznaczone na żółto (podobnie jak „P” w rubryce „Dni płodne” na oryginalnej karcie), a wyżej krzyżykami zaznaczony jest początek i koniec płodności wg różnych wskaźników: w pierwszej linijce wg obliczeń i temperatury, a w drugiej — wg śluzu.

[Wykres cyklu w RYB — wg metody angielskiej]

Metoda Rötzera

Możesz stworzyć własne pola tekstowe — „Opis S” i „S”. Dzięki temu każdego dnia możesz wpisać odpowiedni skrót, korzystając z klawiatury. Możesz też wykorzystać wbudowane pole śluzu (znajdziesz je w menu „Spersonalizuj wykres”), by oznaczyć dzień szczytu. W tym celu najpierw usuń domyślne kategorie śluzu i dodaj własną „Szczyt”. Ustaw je nad wykresem temperatury. W tym celu wybierz w ustawieniach „Dostosuj wykres” i następnie opcję „Edytuj” w prawym, górnym rogu, która umożliwia przesuwanie rubryk za pomocą gestów. Dokładny, słowny opis śluzu możesz wpisać we wbudowane pole „Adnotacja”. W celu opisu śluzu wewnętrznego stwórz własne rubryki typu przełącznik: „V (szyjka)” i „Szczyt (szyjka)” oraz pole tekstowe „S (szyjka)”, gdzie możesz wpisywać skróty śluzu tak, jak na karcie papierowej.

Zwróć uwagę, że w aplikacji linie umieszczone są co 0,05°C, a nie 0,1°C jak na oryginalnej karcie. W tej sytuacji trzecia wyższa temperatura powinna znajdować się cztery kratki nad linią podstawową (4 * 0,05°C = 0,2°C), a nie dwie (2 * 0,05°C = 0,1°C).

[Wykres cyklu w RYB — wg metody Rötzera]

Metody śluzowe

Uwaga! Opisy w aplikacji dotyczą metody Sensiplan i mogą wprowadzić w błąd początkujące użytkowniczki metody Billingsa i CrMS.

Aplikację można też dostosować do metod śluzowych — metody Billingsa i CrMS. W tym celu należy włączyć w ustawieniach „Spersonalizuj wykres” opcję „Stemple”, dzięki której zamiast słupków śluzu wyświetlają się kolorowe znaczki z symbolem dziecka. Jeśli dodatkowo obserwujesz temperaturę, możesz bez problemu włączyć tę opcję w ustawieniach. W takiej sytuacji najlepiej włącz też zwykły objaw śluzu, bo w poszczególnych metodach różnie wyznacza się dzień szczytu. Nie mieszaj reguł! Wyznacz osobno dzień szczytu na znaczkach z dzieckiem wg metody śluzowej i osobno — w polu „Śluz” wg metody objawowo-termicznej.

Do opisu śluzu wg metody Billingsa najlepiej używać funkcji „Adnotacja”.

[Wykres cyklu w RYB — wg metody Billingsa]

Do opisu śluzu wg CrMS można wykorzystać własne rubryki.

[Wykres cyklu w RYB — wg CrMS]