Czy muszę mieć regularne cykle, aby móc stosować NPR?

Nie, nie musisz mieć regularnych cykli, aby móc stosować NPR. Kobiety o regularnych cyklach mogą jednak liczyć na szybszą naukę, wyższą skuteczność i mniejszą liczbę dni potencjalnie płodnych wymagających abstynencji przy unikaniu ciąży. Wynika to przede wszystkim z faktu, że większość popularnych metod objawowo-termicznych stosuje kalendarzowe obliczenia jako jeden ze wskaźników początku fazy płodnej, pozwalając przyjąć tylko kilka dni niepłodnych na początku cyklu (głównie podczas miesiączki). W przypadku długich i nieregularnych cykli może się to wiązać z większą pokusą współżycia w czasie potencjalnej płodności - dlatego skuteczność NPR jest wtedy niższa. Przy konsekwentnym stosowaniu reguł skuteczność jest identyczna.

Jeśli masz nieregularne cykle, możesz zainteresować się metodami śluzowymi (m.in. Modelem Creighton lub Metodą Owulacji Billingsa) lub regułami obowiązującymi w okresie poporodowym i przed menopauzą (tzw. regułą szczytu). Są one trochę bardziej zawodne od typowych reguł, ale przy skrupulatnej obserwacji osiągają satysfakcjonującą skuteczność (porównywalną z prezerwatywą). Przede wszystkim nie zależą od regularności i długości cykli, tylko od faktycznych objawów płodności. Skuteczność takiego postępowania w dużej mierze zależy od zachowania użytkownika, tzn. dokładnej obserwacji i unikania współżycia podczas dni płodnych.

Dowiedz się więcej: Czy metody śluzowe są skuteczne?

Źródła

  1. Sztuka Naturalnego Planowania Rodziny. Kurs podstawowy, LMM, Zalesie Górne 2011, s. 126-128, 202.
  2. Evelyn L. Billings, John J. Billings, Maurice Catarnich, Atlas Metody Owulacji Billingsa. Obraz śluzu w czasie płodności i niepłodności, tłum. Ewa Małolepsza, wyd. 5 uzupełnione, Pallottinum, Poznań 1998, s. 35.
  3. John i Sheila Kippley, Sztuka Naturalnego Planowania Rodziny, tłum. Halina i Robert Toporkiewiczowie, Maria Smereczyńska, Agata Jankowiak, wyd. 3, LMM, Kraków 2002, s. 224-226.
  4. Geraldine Matus, Justisse Method: Fertility Awareness and Body Literacy. A User’s Guide, wyd. poprawione, Justisse-Healthworks for Women, Edmonton 2009, s. 38-39.
  5. Elizabeth Raith, Petra Frank, Günter Freundl, Naturalne metody planowania rodziny. Poradnik medyczny, tłum. Piotr Bruszewski, Andrzej Klejewski, wyd. 1, Springer PWN, Warszawa 1997, s. 23-24, 156-161, 173.
  6. Josef Rötzer, Sztuka planowania rodziny, tłum. Klaudia Kosmala, Elżbieta Wójcik, wyd. 4, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2005,s. 60-63, 96-97.
  7. Toni Weschler, Taking Charge Of Your Fertility: The Definitive Guide to Natural Birth Control, Pregnancy Achievement and Reproductive Health, wyd. poprawione, Vermilion, Londyn 2003, s. 103-114, 324-325.