Czym różnią się popularne metody objawowo-termiczne?

Nie pamiętasz, o co chodzi w cyklu miesiączkowym i metodach rozpoznawania płodności? Zajrzyj najpierw do tych artykułów:

Najpopularniejsze w Polsce metody objawowo-termiczne to:

Wszystkie powyższe metody dzielą cykl na trzy fazy: niepłodności przedowulacyjnej (względnej), płodności i niepłodności poowulacyjnej (bezwzględnej). Opierają się na pomiarze podstawowej temperatury ciała, obserwacji śluzu na sromie wraz z odczuciami i dodatkowo dla chętnych — badaniu szyjki macicy. Do wyznaczania okresu niepłodności przedowulacyjnej korzystają również z obliczeń na podstawie historii poprzednich cykli.

Kwestia Metoda Angielska Metoda LMM Metoda Rötzera
W ilu pierwszych obserwowanych cyklach nie można wyznaczyć niepłodności przedowulacyjnej? 3 1 1
Ile zapisanych cykli bierze się pod uwagę w regułach obliczeniowych? 12 12 Wszystkie
Czy po porodzie bierze się pod uwagę cykle sprzed ciąży? Nie Tak Tak
Ile dni niepłodności przedowulacyjnej może wyznaczyć niedoświadczona kobieta? 5 5 6
Po ilu obserwowanych cyklach można wyznaczyć więcej niż 5 lub 6 dni niepłodności przedowulacyjnej? 6 6 12
Czy wyznacza się niepłodność przedowulacyjną na podstawie najkrótszego cyklu (za pomocą reguły obliczeniowej, najkrótszego cyklu, 20/21 dni)? Tak Ewentualnie u niedoświadczonych kobiet z krótkimi cyklami U niedoświadczonych kobiet z krótkimi cyklami
Czy wyznacza się niepłodność przedowulacyjną na podstawie najwcześniejszego dnia wzrostu temperatury (za pomocą reguły Döringa)? Tylko u kobiet z krótką fazą lutealną Tak Tak
Czy wcześniejsze objawy płodności znoszą niepłodność wskazaną przez reguły obliczeniowe? Tak Tylko śluz Tak
Czy można wyznaczyć niepłodność przedowulacyjną bez obliczeń? Nie Tylko pod warunkiem obserwowania we wcześniejszych cyklach co najmniej 6 dni śluzu przed szczytem Tylko pod warunkiem doświadczania „wnikliwej obserwacji” lub badania szyjki macicy
Czy w okresie niepłodności przedowulacyjnej można współżyć codziennie, o ile jest sucho? Tak Nie, tylko co drugi dzień Tak
Czy można korygować temperatury zmierzone o innej godzinie? Tylko w sytuacji, gdy nie można inaczej zinterpretować wykresu Nie Nie
Czy przed wzrostem temperatury odlicza się 6 dni wstecz, wliczając braki i zaburzenia? Nie Tak Tylko jeśli brakuje co najwyżej jednej prawidłowej temperatury
Czy przed wzrostem odlicza się 6 temperatur wstecz, pomijając braki i zaburzenia? Tak Tylko w regule temperaturowej Tak, ale można wliczyć jeden dzień z niezmierzoną lub zaburzoną temperaturą
Czy można wyznaczyć wzrost temperatury w przypadku zmierzenia tylko 4–5 niższych temperatur? Nie Tak Tylko jeśli brakuje co najwyżej jednej prawidłowej temperatury między drugim a piątym dniem przed wzrostem
Czy można wyznaczyć wzrost temperatury w przypadku zmierzenia mniej niż 4 niższych temperatur? Nie Nie Nie
Czy w celu ustalenia niepłodności poowulacyjnej temperatury wyższe liczy się po szczycie śluzu? Nie Tak Tak
Czy można prowadzić wewnętrzną obserwację śluzu? Tylko pod warunkiem konsekwentnej obserwacji przez cały cykl Tylko w przypadku niewielu dni ze śluzem Tak
Czy można wyznaczyć dzień szczytu na podstawie wewnętrznych obserwacji śluzu? Tak Nie Tak
Czy śluz lepszej jakości jest rozciągliwy lub przejrzysty? Tak Tak Ocena śluzu jest bardziej złożona
Czy dzień szczytu to ostatni dzień śluzu z jakąkolwiek cechą lepszej jakości? Tak Tak Nie, wystarczy pogorszenie
Czy szyjka macicy pomaga ustalić niepłodność poowulacyjną? Tak Tak Tak
Czy można ustalić niepłodność poowulacyjną tylko za pomocą temperatury? Tak, gdy nie ma obserwacji śluzu lub jest zaburzony Tak, gdy nie ma obserwacji śluzu lub jest zaburzony Tylko w przypadku fizycznego braku jakiegokolwiek śluzu (np. po zabiegu szyjki)
Czy można ustalić niepłodność poowulacyjną tylko za pomocą śluzu? Tak Tak Nie
Czy w poporodowej regule szczytu trzeba odliczyć 4 dni bez żadnych oznak płodności? Tak Tak Nie, wystarczy pogorszenie i zanik śluzu
Czy w poporodowej regule szczytu bierze się pod uwagę szyjkę macicy? Tak Nie Nie

Podsumowując, najważniejsze różnice to:

 • Wyznaczając wzrost temperatury, w metodzie LMM uwzględnia się tylko temperatury z 6 dni przed wzrostem, natomiast w metodzie Rötzera i metodzie angielskiej można w razie potrzeby doliczyć wcześniejsze temperatury.
 • W metodzie LMM można wyznaczyć niepłodność poowulacyjną, mając tylko 4 zmierzone temperatury przed wzrostem, w metodzie Rötzera — 5, a w metodzie angielskiej — 6.
 • Wyznaczając niepłodność poowulacyjną, w metodzie angielskiej interpretuje się temperaturę niezależnie od śluzu, natomiast w metodzie Rötzera i metodzie LMM uwzględnia się wyższe temperatury dopiero po szczycie śluzu.
 • W metodzie LMM generalnie nie pobiera się śluzu prosto z szyjki, a dzień szczytu wyznacza się tylko na podstawie zewnętrznych obserwacji, natomiast w metodzie Rötzera i metodzie angielskiej można prowadzić wewnętrzną obserwację śluzu.
 • W metodzie angielskiej i metodzie LMM wystarczy, że śluz ma jakąkolwiek cechę lepszej jakości (rozciągliwy, przejrzysty), by uznać go za lepszej jakości (nie tylko rozciągliwy i przejrzysty, ale też rozciągliwy, ale mętny lub przejrzysty, ale lepki). W metodzie Rötzera ocena śluzu lepszej jakości jest nieco bardziej złożona, więc istnieje możliwość wyznaczenia szczytu nawet w sytuacji, gdy utrzymuje się trochę rozciągliwy śluz. We wszystkich metodach odczucia mokrości i śliskości są lepszej jakości.

Źródła

 1. Rozpoznawanie płodności. Metoda objawowo-termiczna podwójnego sprawdzenia. Praktyczny kurs dla użytkownika metody. Podręcznik, red. Maria Kuźmiak, Mirosława Szymaniak, PSNNPR, Warszawa 2014.
 2. Rozpoznawanie płodności. Metoda objawowo-termiczna podwójnego sprawdzenia. Praktyczny kurs dla użytkownika metody. Zeszyt ćwiczeń nr 1. Cykle typowe, red. Maria Kuźmiak, Mirosława Szymaniak, PSNNPR, Warszawa 2015.
 3. Rozpoznawanie płodności. Metoda objawowo-termiczna podwójnego sprawdzenia. Praktyczny kurs dla użytkownika metody. Zeszyt ćwiczeń nr 2. Cykle nietypowe, red. Maria Kuźmiak, Mirosława Szymaniak, PSNNPR, Warszawa 2015.
 4. Sztuka Naturalnego Planowania Rodziny. Kurs podstawowy, LMM, Zalesie Górne 2011.
 5. Sztuka Naturalnego Planowania Rodziny. Powrót płodności po porodzie, LMM, Zalesie Górne 2011.
 6. Josef Rötzer, Sztuka planowania rodziny, tłum. Klaudia Kosmala, Elżbieta Wójcik, wyd. 4, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2005.