Czy dzięki NPR będziemy szczęśliwym małżeństwem?

Często można spotkać się z opinią, że naturalne planowanie rodziny (NPR) zapewnia szczęśliwe małżeństwo. Jego zwolennicy entuzjastycznie opowiadają o efekcie powrotu do narzeczeństwa w fazie płodnej i miesiąca miodowego podczas niepłodności poowulacyjnej. Jednocześnie wiele osób przeżywa trudności podczas okresu wstrzemięźliwości, a związana z nim frustracja powoduje niepotrzebne napięcie. Dodatkowo w przypadku nieregularnych cykli lub nieczytelnych objawów trudno mówić o radości oczekiwania na zbliżenie, gdy abstynencja jest wymagana przez miesiąc zamiast reklamowanego tygodnia. Jaki wpływ na związek mają metody rozpoznawania płodności?

Twórcy metody Sensiplan w swojej książce Naturalne metody planowania rodziny przedstawiają badanie będące przekrojową analizą związków stosujących NPR. Wynika z niego, że metody rozpoznawania płodności mogą poprawić jakość związku pod warunkiem, że wcześniej funkcjonował wystarczająco dobrze. W przeciwnym wypadku relacje mogą się pogorszyć. Krótko mówiąc, jeśli jest dobrze, to będzie lepiej, ale jeśli są problemy - będzie gorzej.

NPR nie stanowi antidotum na problemy małżeńskie. To nieprawda, że dzięki niemu para automatycznie lepiej się porozumiewa i częściej okazuje sobie czułość. Jeśli nie ma wypracowanych strategii rozwiązywania konfliktów, okresowa wstrzemięźliwość seksualna może tylko pogłębić trudności.

Zaobserwowano, że pary stosujące NPR rozwodzą się znacznie rzadziej niż te korzystające z antykoncepcji. Korelacja nie musi jednak oznaczać związku przyczynowo-skutkowego. Należy pamiętać, że NPR często stosują ludzie w stabilnej sytuacji, posiadający dzieci i religijni. Powody, dla których decydują się na metody rozpoznawania płodności, jednocześnie chronią ich przed rozwodem. M.in. NPR jest jedyną formą planowania rodziny, jaką dopuszcza Kościół Katolicki, uznając równocześnie za niemoralne zarówno antykoncepcję, jak i rozwody.

Kluczem do sukcesu jest obopólna odpowiedzialność za planowanie rodziny - wspólny wybór metody bez przymusu i brak wzajemnych oskarżeń w przypadku wątpliwości lub przedłużającej się wstrzemięźliwości. Efektywne stosowanie NPR wymaga wielu rozmów i nieerotycznej czułości, zwłaszcza w fazie abstynencji seksualnej. Jeśli para wspólnie podejmuje decyzję o rozpoznawaniu płodności i umie rozwiązywać konflikty, okresy wstrzemięźliwości mogą przyczynić się do rozwoju więzi dzięki szczerości i wzajemnemu wsparciu w trudnościach.

Źródła

  1. Elizabeth Raith, Petra Frank, Günter Freundl, Naturalne metody planowania rodziny. Poradnik medyczny, tłum. Piotr Bruszewski, Andrzej Klejewski, wyd. 1, Springer PWN, Warszawa 1997, s.188-189.
  2. Jeanette Flood, How FABMs Improve Couple Communication In An Age When We Especially Need It, 08.04.2018, strona organizacji Natural Womanhood naturalwomanhood.org, dostęp 27.12.2018.