Czy metoda LMM to metoda Kippleyów?

Nie pamiętasz, o co chodzi w cyklu miesiączkowym i metodach rozpoznawania płodności? Zajrzyj najpierw do tych artykułów:

John i Sheila Kippleyowie w celu promocji i nauki NPR założyli w Stanach Zjednoczonych w 1971 r. organizację Couple to Couple League (CCL), czyli Ligę Małżeństwo Małżeństwu (LMM). Jej polski odpowiednik powstał ok. 20 lat później w 1992 r. Kippleyowie nauczali własnej metody objawowo-termicznej opracowanej we współpracy z dr. Konaldem Premem. Ich metoda i organizacja wyróżniała się na tle innych:

 • sposobem nauczania — nauczycielami mogła zostać jedynie para małżeńska, a nie jedna osoba, aby dzielić się nie tylko wiedzą o regułach metody, ale również doświadczeniem życia w małżeństwie;
 • promocją ekologicznego karmienia piersią — Kippleyowie podkreślali, że mleko matki jest najlepszym sposobem żywienia dziecka i jednocześnie wskazywali na opóźniony powrót płodności przy określonym modelu karmienia;
 • strukturą metody — zamiast jednego sposobu wyznaczania początku i końca fazy płodności z wyjątkami od głównej zasady zaproponowali system wielu reguł, które można zastosować w zależności od objawów płodności i motywacji do odłożenia poczęcia;
 • przekazywaniem katolickiej etyki seksualnej w oparciu o teologię przymierza wg Johna Kippleya.

Swoją metodę przedstawili w książce Sztuka Naturalnego Planowania Rodziny. Polska Liga Małżeństwo Małżeństwu wydała jej przetłumaczoną wersję wraz z podręcznikiem do samodzielnej nauki — Domowym kursem naturalnego planowania rodziny.

[Karta obserwacji cyklu wg metody Kippleyów]

Karta obserwacji cyklu wg metody Kippleyów.

Polska Liga Małżeństwo Małżeństwu, przygotowując w 2002 r. trzecie wydanie podręcznika, zrezygnowała z wielu reguł Kippleyów na rzecz reguły Rötzera, tworząc własną wersję metody.

W 2004 r. w wyniku wewnętrznych konfliktów Kippleyowie wystąpili z CCL i założyli nową organizację — Natural Family Planning International (NFPI), która naucza ich metody. Wydali również nowy podręcznik — Natural Family Planning: The Complete Approach. Macierzysta Liga zmodyfikowała tymczasem oryginalną metodę Kippleyów, tworząc nową, własną metodę objawowo-termiczną, przy czym:

 • zachowała sposób nauczania;
 • zrezygnowała z promocji ekologicznego karmienia piersią, choć nadal podkreśla znaczenie mleka matki;
 • zmieniła strukturę metody — zamiast wielu reguł naucza jednej podstawowej opartej na metodzie Rötzera;
 • bazuje na zewnętrznej obserwacji śluzu zamiast podkreślać znaczenie wewnętrznej obserwacji;
 • przekazując katolicką etykę seksualną, skupia się na teologii ciała wg Jana Pawła II;
 • wydała nowy podręcznik Sztuka Naturalnego Planowania Rodziny. Kurs podstawowy.

Polska Liga zaczęła bliżej współpracować z CCL i obecnie naucza jej wersji metody.

[Karta obserwacji cyklu wg metody LMM]

Karta obserwacji cyklu wg metody LMM.

Źródła

 1. Sztuka Naturalnego Planowania Rodziny. Kurs podstawowy, LMM, Zalesie Górne 2011.
 2. John i Sheila Kippley, Natural Family Planning: The Complete Approach, wyd. 1, NFPI, Steubenville 2010.
 3. John i Sheila Kippley, Sztuka Naturalnego Planowania Rodziny, tłum. H. R. Toporkiewiczowie, M. Smereczyńska, wyd. 2, LMM, Warszawa 1994.
 4. John i Sheila Kippley, Sztuka Naturalnego Planowania Rodziny, tłum. Halina i Robert Toporkiewiczowie, Maria Smereczyńska, Agata Jankowiak, wyd. 3, LMM, Kraków 2002.
 5. John Kippley, NFP: Differences between CCL and NFP International, 17.08.2008, oficjalna strona NFPI nfpandmore.org, dostęp 09.12.2016.
 6. Maciej Tabor, CCL i LMM znowu razem, oficjalna strona LMM npr.pl, dostęp 09.12.2016.