Skąd się bierze śluz?

Śluz jest produkowany przez krypty szyjki macicy. Może to brzmieć zaskakująco, ale szyjka produkuje śluz przez cały cykl. Zawsze podkreśla się, że każdy śluz jest płodny - ale samodzielna obserwacja śluzu nie odzwierciedla dokładnie tego, co dzieje się w szyjce. Zasadnicze znaczenie ma rodzaj śluzu wydzielanego danego dnia.

[Rysunek żeńskiego układu rozrodczego z zaznaczoną szyjką macicy]

Poza fazą płodności szyjka produkuje niepłodne rodzaje śluzu. Jest to przede wszystkim śluz typu G (wydzielany przez krypty w dolnej części szyjki), który zamyka szyjkę gęstym, ochronnym czopem. Nie ułatwia plemnikom zapłodnienia. Wręcz przeciwnie, blokuje im dostęp w głąb macicy. Zwykle go nie zauważysz, bo pozostaje w szyjce i nie spływa na srom - dlatego w czasie niepłodnym nie widzisz ani nie czujesz śluzu.

[Rysunek szyjki macicy z czopem śluzowym i kryptami śluzu typu G]

Na początku fazy płodności wzrasta poziom estrogenów i pod ich wpływem szyjka zaczyna wydzielać płodne rodzaje śluzu, które umożliwiają plemnikom zapłodnienie. Najpierw pojawia się śluz typu P (wydzielany przez krypty w najwyższej części szyjki), który rozpuszcza czop śluzowy, odblokowując szyjkę. Dzięki temu plemniki mają otwartą drogę w głąb macicy. W tym czasie możesz odczuć wilgoć na sromie i zauważyć gęsty, kleisty śluz.

[Rysunek szyjki macicy z rozpuszczonym czopem śluzowym i kryptami śluzu typu G i P]

Następnie pojawia się śluz typu L (produkowany przez krypty na całej długości szyjki), który odfiltrowuje słabsze, nieprawidłowe plemniki, więżąc je w sobie. Niedługo potem dołącza do niego śluz typu S (wydzielany przez krypty w górnej części szyjki). Odżywia on plemniki i tworzy dla nich "autostradę" w głąb macicy. W tych dniach możesz najpierw zaobserwować lepki, mętny śluz, który staje się coraz bardziej rozciągliwy i przejrzysty.

[Rysunek szyjki ze spływającym śluzem i kryptami śluzu typu L i S]

Tuż przed owulacją ponownie pojawia się śluz typu P. Dzięki niemu obserwowany śluz staje się płynny - czasem tak bardzo, że... przestaje być zauważalny! - a na sromie możesz odczuć intensywne wrażenie mokrości i śliskości. To czas najwyższej płodności.

[Rysunek szyjki ze spływającym śluzem i kryptami śluzu typu L, S i P]

Po owulacji śluz na sromie zanika. Szyjka przestaje produkować płodne typy śluzu i wydziela znów śluz typu G, blokując szyjkę gęstym czopem. Rozpuści się on znów przed miesiączką. Jeśli zajdziesz w ciążę, będzie zabezpieczał Twoje dziecko przed światem zewnętrznym i zostanie usunięty dopiero przed porodem.

[Rysunek szyjki macicy z czopem śluzowym i kryptami śluzu typu G]

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o typach śluzu szyjkowego, możesz przeczytać artykuł prof. Erika Odeblada The Discovery of Different Types of Cervical Mucus and the Billings Ovulation Method (ang.).

Źródła

  1. Erik Odeblad, Szyjka, pochwa i płodność, [w:] Evelyn L. Billings, John J. Billings, Maurice Catarnich, Atlas Metody Owulacji Billingsa. Obraz śluzu w czasie płodności i niepłodności, tłum. Ewa Małolepsza, wyd. 5 uzupełnione, Pallottinum, Poznań 1998, s. 102-112.
  2. Erik Odeblad, The Cervix, oficjalna strona Metody Owulacji Billingsa billings.life, dostęp 12.10.2020.