Metody

W odniesieniu do metod rozpoznawania płodności możesz spotkać się z dwoma popularnymi skrótami - NPR i FAM.

NPR oznacza Naturalne Planowanie Rodziny. Rozwinięcie skrótu jest proste, ale trudniej jest określić, co się pod nim kryje. Mogłaś się spotkać z co najmniej trzema definicjami:

  • NPR jako metody regulacji poczęć bez użycia środków antykoncepcyjnych, czyli metody rozpoznawania płodności, metoda rytmu (tzw. "kalendarzyk małżeński") oraz stosunek przerywany lub inne pieszczoty.
  • NPR jako metody regulacji poczęć bez użycia środków i zachowań antykoncepcyjnych, czyli metody rozpoznawania płodności i metoda rytmu. Ta definicja wyklucza również zachowania antykoncepcyjne, czyli stosunek przerywany i inne pieszczoty.
  • NPR jako metody regulacji poczęć bez użycia środków i zachowań antykoncepcyjnych oparte na rozpoznawaniu płodności. Oznacza to wyłącznie metody rozpoznawania płodności, bez metody rytmu i stosunku przerywanego.

NPR najczęściej jednak jest rozumiane jako metoda regulacji poczęć bez użycia środków i zachowań antykoncepcyjnych oparta na dowolnej metodzie rozpoznawania płodności (lub rzadziej metodzie kalendarzowej) i na katolickiej etyce seksualnej. Oznacza to przede wszystkim, że przy odkładaniu poczęcia wymaga pełnej wstrzemięźliwości seksualnej podczas dni płodnych, a także promuje hojne rodzicielstwo i otwartość na życie.

FAM pochodzi z języka angielskiego i oznacza Fertility Awareness Method, co po polsku tłumaczy się jako Metoda Rozpoznawania Płodności (MRP). Polega na rozpoznawaniu płodności (dowolną metodą) i wykorzystywaniu tej wiedzy. Nie wyklucza stosowania środków barierowych w okresie potencjalnie płodnym. Często poprzez ten skrót rozumie się właśnie stosowanie dowolnej metody rozpoznawania płodności i prezerwatyw w okresie płodnym. Jednocześnie FAM to nazwa metody promowanej m. in. przez Toni Weschler w popularnej książce Taking Charge Of Your Fertility.

Nie istnieje jedna metoda naturalnego planowania rodziny. Metody te dzielimy na:

Chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej? Zajrzyj do poniższych zakładek.


  1. Rozpoznawanie płodności
  2. Programy do obserwacji
  3. Fora internetowe
  4. Katolicka etyka seksualna