Kiedy współżyć, aby uniknąć poczęcia?

Wbrew obiegowej opinii dni płodnych się nie oblicza, tylko wyznacza na podstawie obserwacji objawów płodności (głównie śluzu szyjkowego i podstawowej temperatury ciała).

Na przykładowej karcie poniżej okres niepłodności zaznaczyłam niebieskim kolorem. Składają się na niego:

  • faza niepłodności przedowulacyjnej (względnej), który wyznacza się na podstawie pierwszego objawu płodności lub obliczeń zależnych od liczby obserwowanych cykli, długości najkrótszego cyklu i najwcześniejszego dnia wzrostu temperatury;
  • faza niepłodności poowulacyjnej (bezwzględnej), której początek wskazuje reguła objawowo-termiczna (lub reguła szczytu w metodach śluzowych).

W metodach śluzowych okresy płodności i niepłodności mogą się przeplatać.

[Karta obserwacji cyklu - unikanie ciąży]

Jeśli masz bardzo poważne przeciwwskazania do zajścia w ciążę, ogranicz współżycie do okresu niepłodności poowulacyjnej (dodając jeden dzień dla pewności), kiedy poczęcie jest praktycznie niemożliwe.

Aby skutecznie unikać ciąży, musisz dobrze poznać konkretną metodę rozpoznawania płodności i stosować się do jej reguł. Kup podręcznik do metody i najlepiej spotkaj się z jej nauczycielem. Więcej informacji możesz znaleźć na podstronie Jak zacząć?. Nie istnieje jedna metoda rozpoznawania płodności. Sposoby obserwacji objawów są podobne we wszystkich metodach, ale ich reguły interpretacji czasem się różnią. Jeśli będziesz je łączyć, możesz błędnie określić okres płodności.

Jeśli masz wątpliwości, które dni w cyklu są płodne, powtórz sobie informacje z podstrony Układ rozrodczy.