Kiedy współżyć, aby zajść w ciążę?

Wbrew obiegowej opinii dni płodnych się nie oblicza, tylko wyznacza na podstawie obserwacji objawów płodności (przede wszystkim śluzu szyjkowego).

Na przykładowej karcie poniżej okres najwyższej płodności zaznaczyłam niebieskim kolorem - są to dni ze śluzem rozciągliwym lub przejrzystym, lub odczuciem mokrości lub śliskości, a także z uniesioną, otwartą lub miękką szyjką macicy. Mierzenie temperatury w okresie starań o dziecko nie jest konieczne, ale pozwala ustalić, czy owulacja miała już miejsce. Pierwsze temperatury wzrostowe również świadczą o czasie okołoowulacyjnym.

[Karta obserwacji cyklu - starania o dziecko]

Za pomocą metod rozpoznawania płodności nie można ustalić dokładnego dnia owulacji (umożliwia to tylko monitoring u ginekologa). Można jednak precyzyjnie wyznaczyć dni największej płodności, co jest zupełnie wystarczające. Obserwacje cyklu pomagają za to obliczyć termin porodu dokładniej niż na podstawie daty ostatniej miesiączki - zwłaszcza w przypadku cykli nieregularnych i znacznie krótszych lub dłuższych niż 28 dni. Za dzień poczęcia przyjmuje się zwykle dzień szczytu śluzu lub dzień wzrostu temperatury i do tej daty dodaje się 266 dni (przeciętny czas życia dziecka w łonie matki), tzn. odejmuje się 7 dni i dodaje 9 miesięcy.

Jeśli masz wątpliwości, które dni w cyklu są płodne i na czym polega zapłodnienie, powtórz sobie informacje z podstrony Układ rozrodczy.